Недавно је јавност упозната са незаконитим и неодговорним понашањем и радом Агенције „Спектра“ која се наводно бави запошљавањем медицинских сестара и техничара у Немачкој. Том приликом се могло сазнати да се та агенција служи неистинама како би привукла клијентелу и како би остварила своју зараду. Зато упозоравамо наше чланове који се одлуче да иду на рад у Немачку (надамо се да ће их бити све мање и да ће егзодус који је у току престати) на следеће:

– проверити да ли је агенција регистрована што се може видети на сајту Министарства рада;

– пажљиво прочитати уговор о раду који Вам се нуди, и то, пре свега у вези зараде и других личних примања, годишњег одмора и смештаја;

– проверити услове и начин нострификовања дипломе пошто се после годину дана, ако не нострификујете диплому морате вратити у земљу; и

– не прихватати било какво плаћање агенцији од зараде у Немачкој пошто агенција добија провизију од Вашег послодавца у Немачкој, па би то била пљачка.

Ово је упозорење у вези елементарних проблема. Надамо се да ћемо се у наредном периоду изборити за такав наш положај у Србији, да ће ово упозорење постати сувишно. За почетак, да поново наша зарада буде у нивоу просечне зараде у Србији.

 

22.2.2017.