Републички завод за статистику, који води Регистар јединица разврставања,ових дана врши ажурирање података везаних за све Синдикалне организације. Ажурирање је неопходно због повезаности сервера Републичког завода за статистику са серверима Пореске управе, АПР-а и Народне банке Србије. Како би сви подаци у Регистру јединица разврставања задовољили потребе наведених институција неопходно је попунити одређени образац који заједно са траженом документацијом треба послати Републичком заводу за статистику. Све неопходне,детаљније информације,као и обрасце и документацију,можете добити у канцеларији Синдиката медицинских сестара и техничара Србије.

 

 

СМСТС

Булевар краља Александра 36/III

11000 Београд

Email: smsts@sbb.rs

Тел: +381 (11) 3033 550

Факс: +381 (11) 3240 385