Данас 19.05.2017.,у Министарству државне управе и локалне самоуправе одржан је састанак поводом усаглашавања текста Закона о запосленима у јавним службама.

Синдикат медицинских сестара и техничара Србије узео је активно учешће,као и на претходном састанку у Министарству здравља.Поред СМСТС састанку су присуствовали и представници осталих репрезентативних Синдиката из гране здравства.

СМСТС су представљали Председница Радица Илић и правник СМСТС Иван Миловановић.Испред Министарства састанку су присуствовали Ивана Савићевић и Бојана Потежица.На састанку је договорена и динамика наставка разговора.

Све детаљније информације можете добити у канцеларији СМСТС

Булевар краља Александра 36/3 Београд

011/3033550