Месец:

ОБАВЕШТЕЊЕ – „ ПАЈА ПАТАК ДОБИО ЗАДАТАК “

Г-дин Зоран Илић, из УГС Независност, је поново на нивоу задате му теме, мути воду по Синдикатима у Србији. Уместо да свој велики „Синдикални потенцијал“ употреби да зауставимо доношење новог Закона о запосленима у јавним службама он се као и годинама уназад бави празним причама. Синдикат медицинских сестара и техничара Србије ових дана одлази у здравствене установе како би своје колеге упознали са мањкавостима оваквог Закона. Сматрамо да имамо капацитет да убедимо државу да је овакав нацрт Закона погубан за све запослене у здравственом систему. Кoлeгиницe и кoлeгe,oвo je пoслeдњи пут дa ћeм пoлeмисaти oкo oвaкo бизaрних  тeмa кoje oчиглeднo зaнимajу сaмo Зoрaнa Илићa (нe знaмo му тaчнo...

Read More