Синдикат медицинских сестара и техничара Србије упутио је допис Министарству здравља који је везан за висину зарада здравствених радника као и за материјална средства која се издвајају за здравство у Србији. Покренута је и иницијатива нашег Синдиката о почетку преговора за нови Посебни колективни уговор за запослене у здравству Србије

INICIJATIVA
Dopis ministru Lončaru