Одговор Министарства здравља на иницијативу Синдиката медицинских сестара и техничара Србије о почетку преговора за закључивање новог Посебног колективног уговора за запослене у здравству