На позив Удружења медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, на челу са Председницом Радицом Илић, узео активно учешће на Трибини посвећеној положају и статусу медицинских сестара, техничара и бабица у Републици Србији. Трибина је одржана у уторак 17.10.2017. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у Смедереву.
Тема трибине – „Садашњост и будућност сестринске професије у Србији – изазови перспективе“.
Наш Синдикат је позван да презентује сестрама Србије досадашња искуства и резултате у раду СМСТС за побољшање статуса, положаја и угледа сестринске професије у Србији. Свима су ти резултати постали видљиви, као што су видљиви постали и велики напори које СМСТС улаже свакодневно у циљу побољшања положаја и угледа медицинских сестара и техничара.
Позив за учешће у раду Трибине добили су и представници Министарстава здравља; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства рада и социјалне политике, Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, као и представници Националних сестринских асоцијација.
Овом приликом се захваљујемо Удружењу медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије на позиву на ову изузетно посећену Трибину.