Коначно је стигао документ из Завода за интелектуалну својину Републике Србије који смо чекали више од годину дана. Свака установа или организација која користи лого или печат СМСТС без овлашћења централе Синдиката учиниће кривично дело за које ће сносити последице пред правосудним органима Републике Србије.

rešenje o žigu