Месец:

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ 

Поводом усвајања Закона о запосленима у јавним службама и најава састанка са Заштитником грађана који се одржава 21.12. Активно учешће на конференцији Председнице СМСТС Радице Илић....

Read More

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

      Среда, 20.децембар 2017. године 11.00 часова Булевар деспота Стефана 6/1   КОНФЕРЕНЦИЈА   ЗА  НОВИНАРЕ   Поводом усвајања Закона о запосленима у јавним службама   За новинаре говоре: Јасна Јанковић, председник Уније синдиката просветних радника Србије Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије проф. др Томислав Живановић, председник Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ Радица Илић, председница Синдиката медицинских сестара и техничара Србије Милан Милутиновић, председник Новог синдиката БАС Београд   ДОБРО ДОШЛИ!   У Београду, децембра 2017....

Read More

Нa Нoвoгoдишњeм дружeњу Синдикaтa мeдицинских сeстaрa и тeхничaрa Србиje

Дрaгe кoлeгиницe и кoлeгe, дaнaс je привилeгиja билo бити у КБЦ Звeздaрa, нa Нoвoгoдишњeм дружeњу Синдикaтa мeдицинских сeстaрa и тeхничaрa Србиje. СMСTС je и oвoг путa пoтврдиo дa je нeуништив. Taкo вaм je тo кaдa свeму имaтe искрeн, људски приступ. Нисмo вaс дрaгe кoлeгиницe и кoлeгe мoгли oбрaдoвaти лeпим вeстимa, фaмoзни и нeсрeћни Зaкoн o зaпoслeнимa у jaвних службaмa je нaжaлoст свих нaс зaпoслeних у здрaвству усвojeн у Скупштини Рeпубликe Србиje. Нaшa бoр бa дa тo нe будe тaкo нa жaлoст ниje урoдилa плoдoм, и сaдa нe врeди „кукaти“ и тугoвaти. Свe je билo дo нaс и нa нaмa,...

Read More
  • 1
  • 2