У просторијама Лекарске коморе Србије 07.12.2017.одржан је други по реду састанак Комисије за безбедност здравствених радника, која је формирана од стране Министарства здравља. Синдикат медицинских сестра и техничара Србије, на челу са председницом Радицом Илић, узео је активно учешће на овом састанку.
Поред усвајања записника са претходне седнице анализиран је и рад на терену. Статистика недвосмислено показује појаве и нежељене инциденте због којих је комисија и формирана. Договорен је план рада за 2018. год. О даљим корацима Комисије за безбедност здравствених радника Министарства здравља на ову тему благовремено ћемо вас извештавати, као и о свим активностима Синдиката медицинских сестра и техничара Србије.