Поводом усвајања Закона о запосленима у јавним службама и најава састанка са Заштитником грађана који се одржава 21.12.
Активно учешће на конференцији Председнице СМСТС Радице Илић.