ДОПИС ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА КОЈИ ЈЕ УПУЋЕН НА ИНИЦИЈАТИВУ СИНДИКАТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ВЕЗАНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ НОВОГ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ЗДРАВСТВУ