Допис Синдиката медицинских сестара и техничара Србије Министру здравља, са захтевом за хитне измене и допуне Закона о раду и Закона о здравственом осигурању

 

19.03. 1
19.03. 2