Од 10.04.2018. до 13.04.2018. у хотелу „Ђердап“ – Кладово одржана Редовна годишња скупштина Синдиката медицинских сестара и техничара Србије.

Велики број делегата, из преко 100 основних организација широм Србије је верификовао свој долазак 10.04.2018.

Првог радног дана, 11.04.2018. одржана је Скупштина СМСТС. Гости радног дела Скупштине СМСТС били су : Директорка Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Радмила Угрица, представник Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Бојана Потежица и Секретар Конфедерације слободних синдиката – Драган Марјановић.

Извештај о раду СМСТС у периоду од претходне Годишње Скупштине делегатима је поднела Председница СМСТС Радица Илић. Извештај о раду руководства Синдиката једногласно је усвојен од стране свих присутних делегата Скупштине СМСТС. Након тога Извештај Надзорног одбора о финансијском раду нашег Синдиката поднео је Председник НО Бранко Ђорић. Председник Статутарне комисије СМСТС Игор Стојановић је делегатима Скупштине презентовао измене појединих чланова Статута СМСТС које је било неопходно ускладити са новим начином организовања и рада нашег Синдиката. Затим су бројни делегати изнели многобројне проблеме са којима се сусрећу наше колегинице и колеге широм здравствених установа у Србији. Скупштина СМСТС је након тога донела закључке који ће бити прослеђени ресорним Министарствима. У другом делу радног дана одржан је Округли сто са темом „Безбедност и здравље на раду“ са акцентом на израду Акта о процени ризика широм здравствених установа у Србији. Предавање на ову тему одржао је инжињер за безбедност и здравље на раду Данијел Вејновић. Учешће на овом округлом столу узели су сви Председници ОО СМСТС.

Другог радног дана, 12.04.2018. одржан је други Округли сто, са темама: „Каталог радних места“ и „Закон о запосленима у јавним службама“. Учешће на овом Округлом столу узели су: Биљана Станојевић – Министарство здравља, Бојана Потежица – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Радица Илић – Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, Радмила Угрица – Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Јелка Млакар – Председница Синдиката запослених у здравству Словеније, Марјан Меглич – Секретар Синдиката запослених у здравству Словеније, Роберт Ковник – Синдикат радиолошких инжињера Словеније, Тања Ердељановић – члан групе за израду Каталога радних места и сви Председници ОО СМСТС. Након завршетка трибине изведени закључци који ће бити послати ресорним Министарствима, као и смернице за даље деловање поводом ових питања. Други део дана био је посвећен рекреативним спортским активностима где је учешће узео велики број колегиница и колега, а најбољи су и награђени. У вечерњем делу дана одржано је и такмичење у певању „Најбољи глас СМСТС“.

Данас, 13.04.2018. завршена Скупштина СМСТС и сумирани бројни закључци који су послати Министарству здравља, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као и Министарству државне управе и локалне самоуправе.