Позив Синдикату медицинских сестара и техничара Србије од стране Европске синдикалне организације – EPSU (European Public Service Union) за учешће на Регионалној конференцији синдикалних организација која се одржава у Сарајеву 26.06. – 28.06.2018.

Наш Синдикат је позитивно одговорио на овај позив и узеће активно учешће на овој Регионалној конференцији. СМСТС ће још једном искористити прилику да на овом великом европском синдикалном скупу изнесе све оне проблеме који се тичу свих медицинских сестара и техничара запослених у здравству Србије, на проблеме са којима се сусрећемо свакодневно на нашим радним местима