Синдикат медицинских сестара и техничара Србије упутио је захтев Министарству здравља да се изјасне који су једини релевантни Синдикати за Министарство, као и то ко су једини легитимни представници тих репрезентативних Синдиката у грани здравства. На питање који Синдикати су учесници у преговарању за закључење Посебног колективног уговора за здравствене установе, добили смо одговор Министарства здравља који овом приликом објављујемо.