Месец:

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СИНДИКАТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ

Председник Синдиката медицинских сестара и техничара Србије Радица Илић – ЗЦ Аранђеловац Председништво Синдиката медицинских сестара и техничара Србије Игoр Зaрић – КЦ КРAГУJEВAЦДрaгoљуб Ђурђeвић – ЗЦ НEГOTИНВлaдицa Вукoвић – КБЦ ЗВEЗДAРATaњa Eрдeљaнoвић – КЦ СРБИJEНeбojшa Joвaнoвић – OБ ЛEСКOВAЦMирoслaв Oбрaдoвић – OБ И ДЗ СMEДEРEВOСпoмeнкa Лaтинoвић – ОБ И ДЗ СРЕМСКА MИTРOВИЦAMирoслaв Пaунoвић – OБ ВАЉЕВОJaрмилa Чинчурaк – КЦ ВOJВOДИНE ИЗВРШНИ ОДБОР СМСТС ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА СМСТС Соњица Радић – КЦ Ниш ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА СМСТС Дejaн Срeдojeвић – Градски завод за хитну медицинску помоћ БеоградНeдeљкo Пaнoвић – Градски завод за плућне болести и туберкулозу БеоградСaндрa Кнeжeвић – Институт зa мajку и дeтe БеоградAлeксaндрa Ђoрђeвић – КБЦ Дрaгишa Mишoвић БеоградБoжидaр Вeличкoвић – Институт за ортопедско хируршке болести Бањица БеоградJeлицa Mишић – Институт зa рeумaтoлoгиjу БеоградДрaгaн Сaвић – Универзитетска дечја клиника Тиршова – БеоградБиљaнa Тонић – КЦ НишAлeксaндaр Jaнкoвић – ЗЦ Петровац на МлавиИгoр Стojaнoвић – ОБ ПиротMaринa Joсипoвић – ЗЦ УжицеСaњa Смиљкoвић – Привaтнa прaксa СТАТУТАРНА КОМИСИЈА Тања Чоланић (председник Статутарне комисије) – ЗЦ КладовоМиљан Тошић – Дом здравља ПиротСветлана Барјактаревић – КБЦ ЗемунМирјана Јаковљевић – Дом здравља РековацВладимир Секулић – Дом здравља Кикинда НАДЗОРНИ ОДБОР Братислав Николић (председник Надзорног одбора) – ОБ ЛесковацФилип Виријевић – КЦ КрагујевацАна Борковић – Специјална болница Стари СланкаменАлександар Бркић – Институт за ортопедско хируршке болести Бањица БеоградСнежана Букарица – Дом здравља...

Read More

Одговор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на захтев СМСТС

Одговор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на захтев СМСТС који је упућен 30.07.2020. за покретање поступка за рачунање стажа осигурања медицинским сестрама и техничарима са увећаним трајањем

Read More
  • 1
  • 2