ZAHTEV-ZA-PREC.VISINE-TROSKOVA-ISHRANE-I-REGRESA-05.08.2020.