Аутор:

Заштићено: С Т А Т У Т

На основу члана 55. Устава Републике Србије, члана 29. Статута СМСТС, на седници Скупштине СМСТС од 26.06.2003. године усвојен је статут СМСТС, на редовним седницама Скупштине СМСТС одржаним 25.06.2004.год., 02.06.2005.год., 16.05.2008.год., 26.06.2008.год., 26.05.2009.год., 11.06.2010.год., 05.06.2012.год., на ванредној седници Скупштине одржаној 27.12.2013.год., на редовним седницама Скупштине одржаним 11.12.2014.год., 08.05.2015.год., 11.04.2016.године и на редовној седници Скупштине одржаној 10.04.2017. године, усвојене су Измене и допуне Статута СМСТС, па је на основу изнетог утврђен интегрални текст који следи: С Т А Т У Т  СИНДИКАТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ I НАЗИВ, ЧЛАНСТВО, СЕДИШТЕ Члан 1. Назив синдиката гласи: СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ. Скраћени назив гласи: СМСТС. Седиште СМСТС се налази у Београду, Булевар Краља Александра број 36/3. Одлуку о промени  седишта СМСТС доноси Председништво СМСТС.  Члан 2. СМСТС је добровољна синдикална организација са преовлађујућим бројем медицинских сестара и техничара у коју се удружују медицинске сестре и техничари свих профила и остали запослени у области здравствене делатности, који препознају свој интерес у циљевима и начелима овог синдиката. Члан 3. СМСТС има својство правног лица регистрованог код надлежног државног органа са правима и обавезама који проистичу из Устава, позитивних законских прописа, подзаконских аката и овог Статута. Највиши акт синдиката је Статут СМСТС. Печат СМСТС је округлог облика са текстом исписаним ћириличним писмом по ободу који гласи: СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ. У дну печата налазе се две звездице које стоје једна...

Read More

Одговор Министарства здравља на иницијативу Синдиката медицинских сестара и техничара Србије

Одговор Министарства здравља на иницијативу Синдиката медицинских сестара и техничара Србије за измене и допуне Кривичног законика у циљу заштите медицинских сестара и техничара на радним местима...

Read More

Иницијатива за измену Кривичног законика

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Министар Асс. др Златибор Лончар Поштовани, Обраћамо Вам се са идејом да наш договор од пре месец дана не остане само „мртво слово на папиру“. Подсећамо Вас  на иницијативу за измену Кривичног законика, а тиче се наше безбедности на радном месту. Информације које до нас стижу су поражавајуће, а утисак је да напади на наше колегинице и колеге не да не престају, него добијају на интензитету. Похваљујемо и подржавамо Ваше напоре за повећање зарада медицинских сестара и техничара, али такође сматрамо да наши животи немају цену. Изобор да останемо у Србији, и радимо овај...

Read More

НОВОГОДИШЊИ САСТАНАК СМСТС

14.12.2019. у КБЦ Звездара одржан је Новогодишњи састанак Синдиката медицинских сестара и техничара Србије.Састанку је присуствовао велики број представника нашег синдиката из здравствених установа широм Србије. У нову годину улазимо са новим ОО СМСТС у здравственим установама где до сада није постојао наш синдикат. Из дана у дан све нас је више, тиме показујемо да наше колегинице и колеге верују највећем струковном синдикату у грани здравства.Захваљујемо се домаћинима из КБЦ Звездара, руководству наше ОО КБЦ Звездара, као и пословном руководству ове здравствене...

Read More