Аутор:

ЗАХТЕВ

Поштоване колегинице и колеге, Свесни смо ситуације у којој се цела држава и сви ми налазимо, али у циљу заштите здравља свих здравствених радника, као и њиховој безбедности на радним местима, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије као хитне мере ЗАХТЕВА Тестирање на Корона вирус за све здравствене раднике како би се омогућило боље организовање здравствених радника, као и поверења у исте од стране самих пацијената Приступ свим расположивим заштитним средствима здравственим радницима, као и за раднике у установама социјалне заштите Исплата боловања 100% од првог дана за све здравствене раднике који буду оболели, или стављени у изолацију Да...

Read More

ВЕЛИКА ПОДРШКА СВИМ ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА ШИРОМ СВЕТА

ЈЕДНО ВЕЛИКО БРАВО, И АПЛАУЗ ЗА СВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ, КАО ПОДРШКА ЗА ПОСАО КОЈИ ОБАВЉАЈУ У ОВОМ КРИЗНОМ ВРЕМЕНУ. ИТАЛИЈАНИ, ШПАНЦИ, СЛОВЕНЦИ … ТАКСИСТИ ИХ БЕСПЛАТНО ВОЗЕ НА ПОСАО !!! ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА СИНДИКАТА Поштоване колегинице и колеге , Ово је тренутак када прецизно морамо да бирамо речи, оне које охрабрују, које мотивишу и које подржавају . Ово је тренутак када је наша професија на испиту, као и наши карактери, наши ставови и наша стручност. Сада је тренутак када и они најзлонамернији имају само критичке поруке. Ми желимо да вам кажемо да смо ту за вас 24 сата, да смо...

Read More

Заштићено: С Т А Т У Т

На основу члана 55. Устава Републике Србије, члана 29. Статута СМСТС, на седници Скупштине СМСТС од 26.06.2003. године усвојен је статут СМСТС, на редовним седницама Скупштине СМСТС одржаним 25.06.2004.год., 02.06.2005.год., 16.05.2008.год., 26.06.2008.год., 26.05.2009.год., 11.06.2010.год., 05.06.2012.год., на ванредној седници Скупштине одржаној 27.12.2013.год., на редовним седницама Скупштине одржаним 11.12.2014.год., 08.05.2015.год., 11.04.2016.године и на редовној седници Скупштине одржаној 10.04.2017. године, усвојене су Измене и допуне Статута СМСТС, па је на основу изнетог утврђен интегрални текст који следи: С Т А Т У Т  СИНДИКАТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ I НАЗИВ, ЧЛАНСТВО, СЕДИШТЕ Члан 1. Назив синдиката гласи: СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ. Скраћени назив гласи: СМСТС. Седиште СМСТС се налази у Београду, Булевар Краља Александра број 36/3. Одлуку о промени  седишта СМСТС доноси Председништво СМСТС.  Члан 2. СМСТС је добровољна синдикална организација са преовлађујућим бројем медицинских сестара и техничара у коју се удружују медицинске сестре и техничари свих профила и остали запослени у области здравствене делатности, који препознају свој интерес у циљевима и начелима овог синдиката. Члан 3. СМСТС има својство правног лица регистрованог код надлежног државног органа са правима и обавезама који проистичу из Устава, позитивних законских прописа, подзаконских аката и овог Статута. Највиши акт синдиката је Статут СМСТС. Печат СМСТС је округлог облика са текстом исписаним ћириличним писмом по ободу који гласи: СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ. У дну печата налазе се две звездице које стоје једна...

Read More