ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Председник Синдиката медицинских сестара и техничара Србије
Радица Илић, ЗЦ Аранђеловац
Председништво Синдиката медицинских сестара и техничара Србије
Владица Вуковић, КБЦ Звездара
Сандра Кнежевић, Институт за мајку и дете Нови Београд
Тања Чоланић, ЗЦ Кладово
Драгољуб Ђурђевић ЗЦ Неготин
Игор Зарић, КЦ Крагујевац
Марина Јосиповић, ЗЦ Ужице
Тања Ердељановић КЦ Србије
Миро Недић, ОБ Кикинда
Јелица Мишић, Институт за реуматологију, Београд

ИЗВРШНИ ОДБОР СМСТС

 Председник ИО СМСТС

Соњица Радић, КЦ Ниш

Чланови ИО СМСТС

Савић Драган, Дечија клиника Тиршова, Београд
Ђорђевић Александра, КБЦ Драгиша Мишовић Београд
Пановић Недељко, АТД Београд
Марић Светлана, КБЦ Земун
Мaлићевић Елвир, ДЗ Кањижа
Милошевић Чинчурак Јармила, КЦ Војводине
Љајић Банина, ДЗ Нови Пазар
Тадић Љубинка, ДЗ Ваљево
Јеремић Душан, ЗЦ Пожаревац
Аврамовић Љиљана, ОБ и ДЗ Смедерево
Ђорђевић Гордана, ДЗ Топола
Шковрић Слађана, ДЗ Рековац
Лазић Јован, ЗЦ Шабац
Радивојевић Слађана, ЗЦ Аранђеловац
Тонић Биљана, КЦ Ниш
Ђокић Саша, ДЗ Власотинце
Тошић Миљан, ДЗ Пирот
Борковић Ана, СБ Стари Сланкамен
Драги Јанковић, ЗЦ Петровац на Млави

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

Игор Стојановић-председник СК – ОБ Пирот
Братислав Николић – ОБ Лесковац
Олгица Јовановић – ДЗ Пожега
Марија Вукоичић – ДЗ Мерошина
Секица Мачкашки – ЗЦ Књажевац

НАДЗОРНИ ОДБОР

Бранко Ђорић-председник NO – ОБ Лесковац
Добрила Панић – ДЗ Свилајнац
Ивана Николић – ЗЗЗР Ниш
Славица Бићанин – ДЗ Блаце
Ненад Милановић – Институт за мајку и дете Београд