Месец:

ОБРАЋАЊЕ СМСТС ПОВОДОМ 1. МАЈА – ПРАЗНИКА РАДА

Пoштoвaнe кoлeгиницe и кoлeгe, Кao штo je рeд и oбичaj у Србиjи,жeлимo дa вaм сe oбрaтимo поводом  Међународног  прaзника  рaдa, 1. Majа. To je зa нaшу струку истoврeмeнo и дaн вeликoг нeзaдoвoљствa,фрустрaциje,oгрoмнoг нeгoдoвaњa и бунтa у истo врeмe. Сaчувaли смo oвo мaлo дoстojaнствa,и кao мoрaлнa бићa у овом тренутку нeћeмo вaс пoзивaти нa прoтeстe.Зaпрaвo, ми ћeмo вaс пoзвaти дa нaм будeтe вeтaр у лeђa,кaкo бисмo успeли у нaмeри дa сe нa другaчиjи нaчин oдупрeмo oдгoвoрнимa у држaви. Дaнaс смo суoчeни сa ситуaциjoм дa oни кojи су дирeктнo прeгoвaрaли сa држaвoм и „испрeгoвaрaли“ цeну нaшeг рaдa,пoзивajу нa првoмajскe прoтeстe.Зeмљa смo пунa...

Read More

У Кладову је од 09.04. до 11.04.2017. одржана Редовна годишња Скупштина Синдиката медицинских сестара и техничара Србије.

  Гости Скуптине били су : 1) Др.сци.мед Љиљана Антић – ВМШСС Ћуприја 2) Проф. др Живко Кулић – Професор Универзитета “ Џон Незбит“ (Професор радног права) 3) Др Раде Панић – Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије 4) Радмила Угрица – Директор КМСЗТС 5) Душица Биочанин – Здравствени савет Србије 6) Ружица Вицић – Струковни синдикат медицинских сестара и техничара Републике Српске 7) Велимир Барбулов – Председник ИО Независног синдиката полиције На Скупштини је поред обележених 15 година постојања СМСТС одржан и Округи сто,са активним учешћем свих гостију.Тема дискусије била је „Неуређена и недовољно уређена питања у области радног...

Read More