Месец:

Саопштење СМСТС-а – Истине и лажи или шарена лажа

ИСТИНЕ И ЛАЖИ,ИЛИТИ ШАРЕНА ЛАЖА Поштоване колегинице и колеге, медицинске сестре и техничари свих профила, чланови СМСТС-а. Постало је ових дана отужно слушати и читати изјаве неких синдикалних представника јавног сектора, како нам је добро и све боље, како смо у сталном контакту са разним министрима, како смо нешто договорили, како смо се са нечим сложили. ЛАЖУ!!!!! Нема разговора, а још мање договора док „ВЕЛИКЕ“ синдикалне централе и њихови председници Орбовић и Стоиљковић не скривају отворено незадовољство и њихове чланице као Алиса из земље чуда причају неке невероватне приче. Пуни су разумевања за прилике и стање у државном здравству, а никада теже није било....

Read More

СМСТС ГОСТ НА ТРИБИНИ СА ТЕМОМ – „Садашњост и будућност сестринске професије у Србији – изазови перспективе“.

На позив Удружења медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије Синдикат медицинских сестара и техничара Србије, на челу са Председницом Радицом Илић, узео активно учешће на Трибини посвећеној положају и статусу медицинских сестара, техничара и бабица у Републици Србији. Трибина је одржана у уторак 17.10.2017. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у Смедереву. Тема трибине – „Садашњост и будућност сестринске професије у Србији – изазови перспективе“. Наш Синдикат је позван да презентује сестрама Србије досадашња искуства и резултате у раду СМСТС за побољшање статуса, положаја и угледа сестринске професије у Србији. Свима су ти резултати постали видљиви, као...

Read More

Кoнгрeс Нaциoнaлнe aсoциjaциje удружeњa здрaвстeних рaдникa Србиje

Синдикaт мeдицинских сeстaрa и тeхничaрa Србиje вeћ трaдициoнaлнo je гoст нa Кoнгрeсу Нaциoнaлнe aсoциjaциje удружeњa здрaвстeних рaдникa Србиje, кojи je oвoм приликoм oдржaн у Врњaчкoj Бaњи oд 11.10. дo 15.10.2017. Нa oвoм скупу, кao и нa свим другим скупoвимa, нe прoпуштaмo прилику дa кaжeмo кoликo je тeжaк пoлoжaj мeдицинских сeстaрa и тeхничaрa свих прoфилa у Србиjи, кao и тo дa je тaj пoлoжaj свe тeжи. Нaциoнaлнoj aсoциjaциjи удружeњa здрaвствeних рaдникa Србиje сe зaхвaљуjeмo и oвим путeм нa пoзиву дa присуствуjeмo Кoнгрeсу у њихoвoj oргaнизaциjи и штo нaм дajу прилику дa кao Синдикaт мoжeмo дa причaмo o прoблeмимa кojу су...

Read More