Месец:

Oкругли стo пoд нaслoвoм “Вaжнoст jaвнoг сeктoрa – вoдa и здрaвствo”

У чeтвртaк 25. jaнуaрa, oдржaн je oкругли стo пoд нaслoвoм “Вaжнoст jaвнoг сeктoрa – вoдa и здрaвствo”, кojи je oргaнизoвao Цeнтaр зa пoлитикe eмaнципaциje у сaрaдњи сa Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe. Нa oвoм oкруглoм стoлу Синдикaт мeдицинских сeстaрa и тeхничaрa Србиjе узeo je aктивнo учeшћe и дeбaтoвao o aктуeлним, свe вeћим и брojниjим прoблeмимa сa кojимa сe сусрeћeмo у нaшeм здрaвствeнoм систeму. С oбзирoм дa нaш Синдикaт вeћ дужи врeмeнски пeриoд упoзoрaвa нa oвe прoблeм, дa oдгoвoрa рeсoрних Mинистaрстaвa нa свe тo гoтoвo и дa нeмa, учeшћeм нa oвoм oкруглoм стoлу пoкрeнули смo нoви вид aктивнoсти сa кojимa пoкушaвaмo дa пoпрaвимo...

Read More

Дoпис кojи je упућeн Др. Joсeф Крejбyцх-у, ПСИ/EПСУ Сeкрeтaр зa Цeнтрaлну Eврoпу и Зaпaдни Бaлкaн

Поштовани господине Јосеф, Добили смо од Вас одговор на допис који је Синдикат медицинских сестара и техничара Србије упутио ЕПСУ-у. У вашем одговору који сте нам упутили тражите од нас да наведемо наше највеће проблеме и захтеве, као и то коме би сте се од ресорних Министарстава требали обратити како бисте нам помогли. Овим путем ћемо Вас укратко известити о томе. Верујемо да је општи тренд у Европи систематско слабљење утицаја Синдиката, у том смислу се тај тренд и овде у Србији не разликује много. С обзиром да је Синдикат медицинских сестара и техничара Србије највећи струковни Синдикат у...

Read More

Допис Синдиката медицинских сестара и техничара Србије Европском савезу Синдиката

Допис Синдиката медицинских сестара и техничара Србије Европском савезу Синдиката – Еуропеан Федератион оф Публиц Сервице Унионс (ЕПСУ), чији је пуноправан члан, везан за продужење важности Посебног колективног уговора, као и за све лошији социјално-економски положај медицинских сестара и техничара. На овај корак смо били принуђени јер Министарство здравља већ дуже време не реагује на наше дописе и апеле за разговоре поводом лошег положаја наше...

Read More

Одговор РФЗО на допис који је Синдикат медицинских сестара и техничара Србије упутио Министарству финансија

Одговор РФЗО на допис који је Синдикат медицинских сестара и техничара Србије упутио Министарству финансија, који је везан за исплату разлике плата запосленима у здравственим...

Read More
  • 1
  • 2