Редовна годишња скупштина Синдиката медицинских сестара и техничара Србије одржана је од 09.05.2019. до 12.05.2019. у Кладову. Поред делегата из ОО у здравственим установама широм Србије скупштини су присуствовали и гости:
1. Слађана Ђукић – Министарство здравља (Сектор за здравствено осигурање)
2. Радица Пејчиновић – Булајић – Министарство здравља (Сектор за организацију здравствене службе)
3. Др Ивица Лазовић – заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
4. Душица Биочанин – Здравствени савет Србије
5. Бојана Потежица 

У току радног дела скупштине извештаје о раду у периоду између две редовне скупштине СМСТС поднели су председница СМСТС Радица Илић, председник Надзорног одбора Бранко Ђорић и председник Статутарне комисије Игор Стојановић. 

На округлим столовима који су одржани другог и трећег радног дана скупштине заједно са делегатима учествовали су и гости. Током дискусије отворене су многе теме, питања и проблеми о којима се расправљало. Заједно са гостима је договорено да се закључци са ових дискусија упуте Министарству здравља, али и осталим ресорним министарствима.